Малко история

През годините наши основни правила на работа са били и ще бъдат коректността с партньорите,качеството на продукцията и професионализма на работниците.Следвайки тези правила фирмата си осигури дългогодишни партньори и разшири пазарите си и извън границите на България.

Информация за фермите

От 2012 година фирмата е собственик и на ферма в град Поморие област Бургас,която се намира в местност ‘’Хонят’’.Има капацитет 33940 броя кокошки носачки.

 

ОБЯВА

 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

СД „КВИНС - АРГО И С-ИЕ”, гр. Лозница, ул. „Дружба” № 35, ЕИК 125 502 862, телефон: 052/979570, 052/979571 има следното инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за отглеждане на птици - кокошки носачки разположена в имоти с №037024, № 037026, № 037028, № 037030 в землището на с. Козма Презвитер с ЕКАТТЕ 37811, общ. Омуртаг, обл. Търговище“.

Мнение и възражения се приемат в сградата на Община Омуртаг и кметство с. Козма Презвитер 

 


Анкета